ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food supplements) ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง

Last updated: 24 Aug 2022  |  1092 Views  | 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food supplements) ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง
ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ดังนี้


(1) Tetrahydrocannabinol (Total THC) และ Cannabidiol (CBD) ปนเปื้อนไม่เกินปริมาณที่กำหนด
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีนจากเมล็ดกัญชง
หรือโปรตีนจากกากเมล็ดกัญชง (Hemp protein meal) มี Total THC ไม่เกิน 2 mg/kg และมี CBD ไม่เกิน 3 mg/kg
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีนเข้มข้นจากเมล็ดกัญชง (Hemp protein concentrate) และโปรตีนสกัดจากเมล็ดกัญชง (Hemp protein isolate) มี Total THC ไม่เกิน 0.15 mg/kg และมี CBD ไม่เกิน 3 mg/kg
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil supplement) มี Total THC ไม่เกิน 5 mg/kg และมี CBD ไม่เกิน 3 mg/kg
(2) Tetrahydrocannabinol (Total THC) และ Cannabidiol (CBD) ปนเปื้อนไม่เกินปริมาณที่กำหนด
(3)ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิตามินหรือแร่ธาตุต้องมีปริมาณวิตามินหรือแร่ธาตุไม่น้อยกว่า 15% และไม่กินปริมาณสูงสุดที่กำหนดในบัญชีสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่หกปีขึ้นไป (Thai RDI)
- ผู้ผลิตต้องควบคุมกระบวนการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
- การใช้วัตถุเจือปนอาหารให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณ
ที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงสารารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
- การใช้ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ
- เมล็ดกัญชงที่นำมาผลิตต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 425 พ.ศ. 2564 เรื่อง เมล็ดกัญซง น้ำมันจากเมล็กกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง
และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็กกัญชง

สนใจ
สารสกัดจากกัญชง
ต้นกล้ากัญชง
น้ำมันกัญชง
ติดต่อฝ่ายขายได้ที่
089-449-7186 ,089-497-9681

ช่องทางการติดต่อ
Line Id : @energrow.th
Instagram : https://www.instagram.com/energrowthailand
Facebook : https://www.facebook.com/energrowthailand
Website : https://www.energrowthailand.com
Tel : (02)184-2552 Fax : (02)944-4693

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy