ข่าวสาร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด

มุกดาหารขานรับโครงการศูนย์บริการสุขภาพ

"มุกดาหารขานรับโครงการศูนย์บริการสุขภาพ บนเนื้อที่ 600 ไร่ ตำบลคำอาฮวน"
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับฟังและเปิดรับการนำเสนอโครงการบริการสุขภาพในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน บนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ ภายใต้การดำเนินงานบริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย)จำกัด เพื่อดำเนินอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร ศูนย์สุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร์ และคอมมูนิตี้ปาร์ค ใกล้เมือง

ผู้ว่าฯมุกลงพื้นที่ติดตามความพร้อมผู้ประกอบการ

ผู้ว่าฯมุกลงพื้นที่ติดตามความพร้อมผู้ประกอบการเตรียมยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงดำเนินอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร
ผู้ว่า ฯ มุกดาหารลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผู้ประกอบการที่เตรียมยื่นขออนุญาตปลูกกัญชง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมหน่วยงานราชการลงพื้นที่ติดตามความพร้อมผู้ประกอบการเตรียมยื่นขออนุญาตปลูกกัญชง ณ บริเวณโครงการฯ บ้านดงมัน ตำบลคำอาฮวน จังหวัดมุกดาหาร
โรงครัวรวมใจ สู้ภัยโควิด เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เดินหน้าต่อเป็นวันที่ 6 ส่งถึงทีมหมอ พยาบาล และทีมสอบสวนโรค

7 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล,นางทัชชญา พลเยี่ยม,นางนภาภรณ์ เมฆฉิม, นางศรินยา มณีกรรณ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเปิดโรงครัวรวมใจ สู้ภัย โควิด 19 เป็นวันที่ 6 เพื่อส่งมอบมอบเป็นอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคัดกรองโควิด 19 
ผู้ว่า ฯ มุกดาหารลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผู้ประกอบการที่เตรียมยื่นขออนุญาตปลูกกัญชง

วันนี้ ( 3 มิ.ย.64 ) เวลา 14.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการการดำเนินงานยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดมุกดาหาร

ภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุน จัดทำอาหารกลางวันให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัควัคซีนโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร พร้อมจัดบริการน้ำดื่มให้ประชาชน
กษ.มห.ร่วมประชุมปรึกษาหารือการส่งเสริมการปลูกกัญชง/กัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการส่งเสริมการปลูกกัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564  โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม
ภาคเอกชนมอบเงินสนับสนุนจัดทำอาหารกลางวันให้บุคลากรทางการแพทย์มุกดาหาร อีสาน

จังหวัดมุกดาหารประชุมผู้นำเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกกัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ


วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) เวลา09.00 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกกัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และผู้นำเครือข่ายวิสาหิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วม "โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร”กับทาง บจ.เอ็นเนอร์โกรฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ฟาร์มกัญชงเอ็นเนอร์โกรฯ บ้านโค้งสำราญ ตำบลคำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร

# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร #กัญชง

 

การลงนามความร่วมมือ (MOU) การปลูกกัญชง/กัญชา ระหว่าง สถาบันอาหาร สถาบันพระบรมราชชนก และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหารและบริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ลงนามความร่วมมือ (MOU) การปลูกกัญชง/กัญชา ระหว่าง สถาบันอาหาร สถาบันพระบรมราชชนก และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และ บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมเพาะกล้ากัญชงต้นแรกในจังหวัดมุกดาหาร ณ บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดมุกดาหาร

วันจันทร์ ที่ 4 ต.ค. 2564 เวลา 10.00 น.

คุณเอ (ธาวินี สามัตถิยดีกุล) ผู้บริหารของ บมจ.ศิริวัฒนา อินเตอร์ปริ้นท์ กับ อ.กาญจนา เข่งคุ้ม (ที่ปรึกษา) เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของบริ ษัทเอ็นเนอร์โกรประเทศไทย จำกัด

และร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางธุรกิจ (เอ็นเนอร์โกรฯ : ผู้ประกอบการต้นน้ำ + กลางน้ำ & ศิริวัฒนาฯ : ผู้ประกอบการปลายน้ำ)
ทั้งนี้ผลจากการเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้บริหารของ บมจ ศิริวัฒนาฯ ในการจะพัฒนาและร่วมมือกันในธุรกิจกัญชงแบบครบวงจร เป็นพันธมิตรที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพานิชย์ และ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคต่อไป

กษ.มห.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการปลูกกัญชง/กัญชาให้แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารครั้งที่1/2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจง แนวทางการส่งเสริมการปลูกกัญชง/กัญชาให้แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารครั้งที่1/2564 โดยมีนางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ บริษัทเอ็นเนอร์โกร(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ผลิตและแปรรูปกัญชงรายใหญ่ของจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัทเอ็มซีเอส ไมนิ่ง อินดัสทรี จำกัด และบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด อัญเชิญถวายพระสงฆ์ ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 5897 เวลา 10.00 น ณ วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.มุกดาหารบริษัทเอ็มซีเอส ไมนิ่ง อินดัสทรี จำกัด และบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย)
โดยคุณวิรัตน์ - คุณณรัมภา กุลตังวัฒนา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่ออัญเชิญถวายพระสงฆ์ ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) โดยนายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา เป็นประธานประกอบพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ที่โต๊ะหมู่บูชาซึ่งวางผ้าพระกฐินไว้ ถวายความเคารพ รับผ้าพระกฐินหน้าพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินและเครื่องบริวารพระกฐินถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธี พร้อมหน่วยงานราชการในจังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธี
สำหรับยอดเงินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) มียอดเงินถวายจำนวน 1,406,011 บาท

ผวจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของ โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด​ พร้อมร่วมหาแนวทางผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร


วันนี้ (15 พ.ย.2564) เวลา 13.30 น.นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ให้การต้อนรับท่านเฉลิมพล​ มั่งคั่ง​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​มุกดาหาร​ นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร​ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง​ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า​ บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการพร้อมหารือ ถึงแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้