ข่าวประชาสัมพันธ์ 

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. คุณวิรัตน์ - คุณณรัมภา กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พร้อมด้วย พล.ต.ต. ชัชชัย วงศ์สุนะ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดมุกดาหาร และคณะ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการความเป็นมาของบริษัท เยี่ยมชมระบบปลูก ทั้ง 3 ระบบ พร้อมโรงงานสกัด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. คุณกิตติคม แก้วนพจิตร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน จำนวน 50 ท่าน เพื่อขอเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร โดยมีวิทยากรทีมส่งเสริมฝ่ายปลูก 3 ระบบ บรรยายให้ความรู้ การปลูกและดูแลรักษาพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ฝ่ายส่งเสริมเกษตร​ บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ เกษตรกร 5 จังหวัด มุกดาหาร นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ สกลนคร จำนวน 25 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน พื้นที่แปลงปลูก Out Door ของโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บ.เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม บริษัท โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร พร้อมร่วมการลงนามบันทึกความร่วมมือ LOI ระหว่าง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) ได้เข้ามาทำการ Audit ตามมาตรฐาน เพื่อทำการสั่งซื้อสารสกัดกัญชงจากทางบริษัทเอ็นเนอร์โกร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ และ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคต่อไป

วันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร มอบหมายให้ พนักงาน (ทีมฝ่ายส่งเสริมการเกษตร) บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ ตรวจแปลงกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมร่วมการประเมินในการ ขอใบอนุญาตปลูกกัญชง พื้นที่ปลูก 2 ไร่ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. ที่บริเวณ วัดป่าบุญญาเขตเชียงคำ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติและกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2565

วันนี้ (27 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกิจกรรมอบรม โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายกิตติคม แก้วนพจิตร รองกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์องค์กร นางสาวประภาพร ลิ้มตระกูล รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นาย ปรีชา เจริญทรง คลังจังหวัดมุกดาหาร และคณะ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ถึงแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Highlighted Videos 

บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด​ ร่วมงานเขตสุขภาพที่ 10 " หายเจ็บ หายจน รวมพล คนรักกัญ " พร้อม เสวนา "ปั้นธุรกิจกัญชาและกัญชง เศรษฐกิจระดับประเทศ สู่ระดับสากล​ ตอน มุกดาหารเมืองหลวงแห่งกัญชง​

#สกู๊ปมุกดาหาร เมืองหลวงแห่งกัญชง #อีสานเช้านี้ NBT UBON 090465 #อีสานเช้านี้NBT Northeast 090465 #ทีวีอีสาน #กดหมายเลข 11 #NBTUBON #NBTNortheast

ภาครัฐและเอกชนมุกดาหารจับมือผลักดันกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับท่านเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดงาน พิธีตัดช่อดอกกัญชงปฐมฤกษ์" จังหวัดมุกดาหาร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพิธีในครั้งนี้

ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ สุชาติและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงแบบครบวงจร พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือถึงแนวทางการผลักดันกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ นายปรีชา ทรงเจริญ คลังจังหวัดมุกดาหาร นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการ แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมหารือ ถึงแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับคณะบริษัท ดิ อัลติเมท สเปกตรัม จำกัด เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจรพร้อมทั้งรับชมการดำเนินงานของกิจการ

นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะส่วนราชการที่ติดตาม เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร พร้อมทั้งรับชมการดำเนินงานของกิจการ

บทความเกร็ดความรู้ 

" สารสกัดกัญชง (CBD Hemp oil) กับคุณสมบัติทางยา "

ประโยชน์ของกัญชงสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจมองข้าม

กัญชง กัญชา ต่างกันอย่างไร ? วันนี้มีคำตอบ

วัสดุปลูกทดแทนดินแต่ละประเภท ก็มีคุณลักษณะแตกต่างกัน และก็มีบางประเภทที่ผู้ปลูกบางคนอาจเลือกใช้เป็นส่วนผสมหลักของการปลูก โดยส่วนผสมหลักที่ว่านี้ บ้างก็เป็นพีทมอส บ้างก็เป็นขุยมะพร้าว

น้ำมันกัญชา กัญชงที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ก็เหมือนยา ซึ่งการเก็บรักษาที่เหมาะสม จะทำให้รักษาคุณภาพของน้ำมันกัญชาให้มีคุณภาพตลอดอายุการนำไปใช้ .

วิธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีงานวิจัยที่ศึกษา ตามรูปภาพที่ผมยกมาบางส่วน ซึ่งอ้างอิงตามคุณสมบัติพื้นฐานของกัญชา กัญชง เพื่อแก้ไขจุดด้อยตรงนี้ . ผลจากการทำการศึกษา พบว่าทำให้ระดับยาของสาร CBD หรือ THC สูงขึ้นในร่างกาย เพื่อให้มีระดับยาที่เพียงพอต่อการไปออกฤทธิ์ยังอวัยวะเป้าหมายได้

นักวิทยาศาสตร์ วิจัยค้นพบ การใช้สาร CBD จากกัญชา กัญชง ในขนาดโดสสูง (100 มิลลิกรัมขึ้นไป) สามารถช่วยยับยั้งการเกิดขึ้นของคราบหินปูน (Amyloid plaqe) ที่เป็นสาเหตุของโรคความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ได้ เพราะไปช่วยเพิ่มสาร IL-33 และ TREM2

โครงการอุตสาหกิจกัญชง ( Hemp ) ครบวงจร

 


Cannabis city project Area

                          

 

image
image
image
image
ความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชง ครบวงจร
image
image
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com