ข่าว

คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ นายปรีชา ทรงเจริญ คลังจังหวัดมุกดาหาร นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการ แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมหารือ ถึงแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

คุณภาวีรัตน์ กุลตังวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เยี่ยมชมความคืบหน้าของบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร และร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง เป็นพันธมิตรที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคต่อไป

คุณภาวีรัตน์ กุลตังวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง เป็นพันธมิตรที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคต่อไป

นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารและคณะ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร พร้อมทั้งรับชมการดำเนินงานของกิจการ

คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เข้าตรวจประเมินแปลงปลูก พื้นที่ปลูก Outdoor ส่วนขยาย 15 ไร่

นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะส่วนราชการที่ติดตาม เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร พร้อมทั้งรับชมการดำเนินงานของกิจการ

คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ในการตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของบริษัท และร่วมหารือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากพืชกัญชง

คุณภาวีรัตน์ กุลตังวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย)จำกัด บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOA) กับ คุณธาวินี สามัตถิยดีกุล กรรมการบริษัท ศิริ แลบอราทอรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ให้บริการรับผลิต ผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอางประเภท OEM/ODM อันดับหนึ่งของประเทศที่ผู้ประกอบการเครื่องสำอางและเจ้าของแบรนด์เลือกใช้บริการกับบริษัทฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศ

คุณวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บ.เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย อาจารย์แก่นฟ้า แสนเมือง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ คุณภาวีรัตน์ กุลตังวัฒนา กรรมการผู้จัดการ เข้าพูดคุยปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์กัญชง ให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร พร้อมร่วมหารือในการทำความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพืชกัญชง

คุณภาวีรัตน์ กุลตังวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บ.เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าพบ สวัสดีปีใหม่ สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนำผลิตภัณฑ์กัญชงมอบให้ทางสถาบันอาหาร ได้ลองทดสอบ พร้อมร่วมหารือในการทำความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพืชกัญชง

นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผบก.ภ.จว.สกลนคร พร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของบริษัทอุตสาหกิจกัญชงแบบครบวงจร

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ นายสุนัย พิริยสกุลพัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ในการตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของบริษัท และร่วมหารือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากพืชกัญชง ให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก 3171-2564, มอก 3172-2564 และ มอก 3173-2564 เป็นต้น ณ โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด บ.โค้งสำราญ ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และ กรมวิชาการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ในการตรวจเยี่ยมและแนะนำข้อมูล แนวทางในการทำอุสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด ตามข้อกำหนด GAP (Good Agricultural Practices)

บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ให้การต้อนรับ​ คุณบงกชรัตน์​ พงศกรนฤวงษ์​ และคณะจากธนาคารกรุงเทพ​ จำกัด​ เข้าเยี่ยมชมบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร​ พร้อมทั้งรับชมการดำเนินงานของกิจการ​

วันนี้ (15 พ.ย.2564) เวลา 13.30 น.นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ให้การต้อนรับท่านเฉลิมพล​ มั่งคั่ง​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​มุกดาหาร​ นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร​ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง​ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า​ บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการพร้อมหารือ ถึงแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

บริษัทเอ็มซีเอส ไมนิ่ง อินดัสทรี จำกัด และบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) โดยคุณวิรัตน์ - คุณณรัมภา กุลตังวัฒนา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่ออัญเชิญถวายพระสงฆ์ ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจง แนวทางการส่งเสริมการปลูกกัญชง/กัญชาให้แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารครั้งที่1/2564 โดยมีนางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ บริษัทเอ็นเนอร์โกร(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ผลิตและแปรรูปกัญชงรายใหญ่ของจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

คุณเอ (ธาวินี สามัตถิยดีกุล) ผู้บริหารของ บมจ.ศิริวัฒนา อินเตอร์ปริ้นท์ กับ อ.กาญจนา เข่งคุ้ม (ที่ปรึกษา) เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของบริ ษัทเอ็นเนอร์โกรประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ลงนามความร่วมมือ (MOU) การปลูกกัญชง/กัญชา ระหว่าง สถาบันอาหาร สถาบันพระบรมราชชนก และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และ บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมเพาะกล้ากัญชงต้นแรกในจังหวัดมุกดาหาร ณ บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) เวลา09.00 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกกัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และผู้นำเครือข่ายวิสาหิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วม "โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร”กับทาง บจ.เอ็นเนอร์โกรฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ฟาร์มกัญชงเอ็นเนอร์โกรฯ บ้านโค้งสำราญ ตำบลคำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการส่งเสริมการปลูกกัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม

ภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุน จัดทำอาหารกลางวันให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัควัคซีนโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร พร้อมจัดบริการน้ำดื่มให้ประชาชน

วันนี้ ( 3 มิ.ย.64 ) เวลา 14.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการการดำเนินงานยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

7 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล,นางทัชชญา พลเยี่ยม,นางนภาภรณ์ เมฆฉิม, นางศรินยา มณีกรรณ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเปิดโรงครัวรวมใจ สู้ภัย โควิด 19 เป็นวันที่ 6 เพื่อส่งมอบมอบเป็นอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคัดกรองโควิด 19

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมหน่วยงานราชการลงพื้นที่ติดตามความพร้อมผู้ประกอบการเตรียมยื่นขออนุญาตปลูกกัญชง ณ บริเวณโครงการฯ บ้านดงมัน ตำบลคำอาฮวน จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ว่าฯมุกลงพื้นที่ติดตามความพร้อมผู้ประกอบการเตรียมยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงดำเนินอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร

"มุกดาหารขานรับโครงการศูนย์บริการสุขภาพ บนเนื้อที่ 600 ไร่ ตำบลคำอาฮวน" ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับฟังและเปิดรับการนำเสนอโครงการบริการสุขภาพในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน บนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ ภายใต้การดำเนินงานบริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย)จำกัด เพื่อดำเนินอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร ศูนย์สุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร์ และคอมมูนิตี้ปาร์ค ใกล้เมือง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้