บทความทั้งหมด

ENERGROW NEWS : ชากัญชง คือ ชาที่สกัดมาจากต้นกัญชง (Hemp) นิยมใช้ใบกัญชงแห้งมาแช่ในน้ำร้อนเพื่อทำเป็น 'ชากัญชง' หรือไม่ก็นำใบไปต้มให้เดือด แล้วสกัดเป็นชาร้อนๆ ดื่มเพื่อสุขภาพ ช่วยผ่อนคลายความเครียด และทำให้นอนหลับสนิทมากขึ้น

ENERGROW NEWS : Today we have some knowledge about the benefits of hemp leaves.

ENERGROW NEWS : วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากเมล็ดของกัญชง

ENERGROW NEWS : วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากลำต้นของกัญชง

สายพันธุ์ CBD Therapy เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชงทางการแพทย์เพราะมีสรรพคุณความสามารถทางยาในการบำบัดรักษาโรคที่หลากหลาย กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยจากสายพันธุ์นี้มีความหลากหลายและซับซ้อน ทิงเจอร์ น้ำมัน และยาชนิดอื่นๆ ที่สกัดสาร CBD มาจากสายพันธุ์นี้ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชงตลอดทั้งวันเพื่อบำบัดรักษาอาการ เจ็บป่วยโดยไม่สูญเสียการทำงานเพราะแทบไม่มีฤทธิ์ทำให้มึน ล่องลอย เคลิบเคลิ้ม

บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ให้การต้อนรับ​ คุณบงกชรัตน์​ พงศกรนฤวงษ์​ และคณะจากธนาคารกรุงเทพ​ จำกัด​ เข้าเยี่ยมชมบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร​ พร้อมทั้งรับชมการดำเนินงานของกิจการ​

ENERGROW NEWS : ร่างกายของเราผลิตแคนนาบินอยด์น้อยลงเมื่อเราอายุมากขึ้นแต่อาหารเสริมด้วยสารสกัดกัญชง อาจจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้

ENERGROW NEWS : ปัจจุบัน ความตื่นตัวเรื่อง ‘กัญชง’ ได้รับความสนใจมากขึ้น หลังประเทศไทยอนุญาตให้ใช้กัญชงอย่างถูกกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562

กัญชงทางการแพทย์ คือ การนำพืชกัญชงหรือสารสกัดจากกัญชงไปบำบัด และรักษาผู้ป่วย หรือทำการศึกษาวิจัยเพื่อคิดค้น เป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคต่าง ๆ

วันนี้ (15 พ.ย.2564) เวลา 13.30 น.นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ให้การต้อนรับท่านเฉลิมพล​ มั่งคั่ง​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​มุกดาหาร​ นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร​ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง​ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า​ บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการพร้อมหารือ ถึงแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

บริษัทเอ็มซีเอส ไมนิ่ง อินดัสทรี จำกัด และบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) โดยคุณวิรัตน์ - คุณณรัมภา กุลตังวัฒนา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่ออัญเชิญถวายพระสงฆ์ ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจง แนวทางการส่งเสริมการปลูกกัญชง/กัญชาให้แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารครั้งที่1/2564 โดยมีนางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ บริษัทเอ็นเนอร์โกร(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ผลิตและแปรรูปกัญชงรายใหญ่ของจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

คุณเอ (ธาวินี สามัตถิยดีกุล) ผู้บริหารของ บมจ.ศิริวัฒนา อินเตอร์ปริ้นท์ กับ อ.กาญจนา เข่งคุ้ม (ที่ปรึกษา) เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของบริ ษัทเอ็นเนอร์โกรประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ลงนามความร่วมมือ (MOU) การปลูกกัญชง/กัญชา ระหว่าง สถาบันอาหาร สถาบันพระบรมราชชนก และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และ บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมเพาะกล้ากัญชงต้นแรกในจังหวัดมุกดาหาร ณ บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) เวลา09.00 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกกัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และผู้นำเครือข่ายวิสาหิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วม "โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร”กับทาง บจ.เอ็นเนอร์โกรฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ฟาร์มกัญชงเอ็นเนอร์โกรฯ บ้านโค้งสำราญ ตำบลคำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการส่งเสริมการปลูกกัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม

ภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุน จัดทำอาหารกลางวันให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัควัคซีนโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร พร้อมจัดบริการน้ำดื่มให้ประชาชน

วันนี้ ( 3 มิ.ย.64 ) เวลา 14.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการการดำเนินงานยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

7 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล,นางทัชชญา พลเยี่ยม,นางนภาภรณ์ เมฆฉิม, นางศรินยา มณีกรรณ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเปิดโรงครัวรวมใจ สู้ภัย โควิด 19 เป็นวันที่ 6 เพื่อส่งมอบมอบเป็นอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคัดกรองโควิด 19

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมหน่วยงานราชการลงพื้นที่ติดตามความพร้อมผู้ประกอบการเตรียมยื่นขออนุญาตปลูกกัญชง ณ บริเวณโครงการฯ บ้านดงมัน ตำบลคำอาฮวน จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ว่าฯมุกลงพื้นที่ติดตามความพร้อมผู้ประกอบการเตรียมยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงดำเนินอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร

"มุกดาหารขานรับโครงการศูนย์บริการสุขภาพ บนเนื้อที่ 600 ไร่ ตำบลคำอาฮวน" ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับฟังและเปิดรับการนำเสนอโครงการบริการสุขภาพในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน บนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ ภายใต้การดำเนินงานบริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย)จำกัด เพื่อดำเนินอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร ศูนย์สุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร์ และคอมมูนิตี้ปาร์ค ใกล้เมือง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 5897 เวลา 10.00 น ณ วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.มุกดาหารบริษัทเอ็มซีเอส ไมนิ่ง อินดัสทรี จำกัด และบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) โดยคุณวิรัตน์ - คุณณรัมภา กุลตังวัฒนา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่ออัญเชิญถวายพระสงฆ์ ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) โดยนายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา เป็นประธานประกอบพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ที่โต๊ะหมู่บูชาซึ่งวางผ้าพระกฐินไว้ ถวายความเคารพ รับผ้าพระกฐินหน้าพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินและเครื่องบริวารพระกฐินถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธี พร้อมหน่วยงานราชการในจังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธี สำหรับยอดเงินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) มียอดเงินถวายจำนวน 1,406,011 บาท

CBD จากกัญชง ช่วยเรื่องไหนได้บ้าง ไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ทำงานฟื้นฟูระบบสมอง ช่วยให้หลับได้ดีขึ้น บรรเทาการเกร็งของกล้ามเนื้อ

ท่านเฉลิมพล​ มั่งคั่ง​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​มุกดาหาร​ นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร​ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง​ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า​ บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการพร้อมหารือ ถึงแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

บริษัทเอ็มซีเอส ไมนิ่ง อินดัสทรี จำกัด และบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) โดยคุณวิรัตน์ - คุณณรัมภา กุลตังวัฒนา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่ออัญเชิญถวายพระสงฆ์ ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) โดยนายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา เป็นประธานประกอบพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ที่โต๊ะหมู่บูชาซึ่งวางผ้าพระกฐินไว้ ถวายความเคารพ รับผ้าพระกฐินหน้าพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินและเครื่องบริวารพระกฐินถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธี พร้อมหน่วยงานราชการในจังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธี

นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ให้การต้อนรับท่านเฉลิมพล​ มั่งคั่ง​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​มุกดาหาร​ นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร​ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง​ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า​ บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการพร้อมหารือ ถึงแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้