ข่าว

บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านกัญชา ปัจจุบันมีสายพันธุ์กัญชากว่า 200 สายพันธุ์ ที่พร้อมพัฒนาและปลูกด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก และนำเข้าเมล็ดอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน อีกทั้งได้ทีมปลูกระดับโลกอย่างบริษัท Green house seed ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ประกอบธุรกิจกัญชาอย่างครบวงจร มีสาขาอยู่ทั่วโลกกว่า 40 ปี มาช่วยนำทีมการปลูกและพัฒนาคุณภาพกัญชา

วันที่ 28 กันยายน 2565 คุณวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณภาวีรัตน์ กุลตังวัฒนา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ฯลฯ ให้การต้อนรับการเดินทางมาถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ ของ Mr.Arjan Roskam และทีมงาน จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ก่อตั้งบริษัทด้านกัญชาที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี บริษัท Green House Seeds และบริษัทในเครือด้านกัญชาด้านต่างๆ แบบครบวงจร

วันที่ 14 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อชมกระบวนการผลิตต่างๆ และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพืชกัญชง กัญชา

วันที่ 11 กันยายน 2565 บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ฯลฯ ให้การต้อนรับคุณธงชัย มันตภาณีวัฒน์ จากคณะ บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และคณะเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. คุณวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. คุณวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. คุณวิรัตน์ - คุณณรัมภา กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พร้อมด้วย พล.ต.ต. ชัชชัย วงศ์สุนะ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดมุกดาหาร และคณะ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการความเป็นมาของบริษัท เยี่ยมชมระบบปลูก ทั้ง 3 ระบบ พร้อมโรงงานสกัด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. คุณกิตติคม แก้วนพจิตร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน จำนวน 50 ท่าน เพื่อขอเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร โดยมีวิทยากรทีมส่งเสริมฝ่ายปลูก 3 ระบบ บรรยายให้ความรู้ การปลูกและดูแลรักษาพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ฝ่ายส่งเสริมเกษตร​ บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ เกษตรกร 5 จังหวัด มุกดาหาร นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ สกลนคร จำนวน 25 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน พื้นที่แปลงปลูก Out Door ของโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บ.เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม บริษัท โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร พร้อมร่วมการลงนามบันทึกความร่วมมือ LOI ระหว่าง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) ได้เข้ามาทำการ Audit ตามมาตรฐาน เพื่อทำการสั่งซื้อสารสกัดกัญชงจากทางบริษัทเอ็นเนอร์โกร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ และ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคต่อไป

วันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร มอบหมายให้ พนักงาน (ทีมฝ่ายส่งเสริมการเกษตร) บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ ตรวจแปลงกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมร่วมการประเมินในการ ขอใบอนุญาตปลูกกัญชง พื้นที่ปลูก 2 ไร่ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. ที่บริเวณ วัดป่าบุญญาเขตเชียงคำ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติและกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2565

วันนี้ (27 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกิจกรรมอบรม โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. พนักงานบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดย นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมเป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

วันที่​ 10​ เมษายน​ 2565​ นายกิตติคม แก้วนพจิตร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร​ บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด​ ร่วมงานเขตสุขภาพที่ 10 " หายเจ็บ หายจน รวมพล คนรักกัญ " พร้อม เสวนา "ปั้นธุรกิจกัญชาและกัญชง เศรษฐกิจระดับประเทศ สู่ระดับสากล​ ตอน มุกดาหารเมืองหลวงแห่งกัญชง​ ณ ลานกิจกรรม หายเจ็บ หายจน รวมพลคนรักกัญ​ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

วันที่ (7 เมษายน 2565) เวลา 15.00 น. นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ คุณ โกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานกรรมการบริษัทในเครือบริษัท อุดรเจริญศรี (1968) จำกัด พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการ

นายกิตติคม แก้วนพจิตร รองกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์องค์กร บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมออกอากาศรายการข่าวสารบ้านเฮา สวท.มุกดาหาร พูดคุยประเด็นเรื่อง การปลูกกัญชง กัญชา ผลักดันกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร โดยมีนายสนิท ทองจำรัส เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศสดทางเพจ สวท.มุกดาหาร FM 99.25 MHz AM 549 KHz

นายกิตติคม แก้วนพจิตร รองกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์องค์กร นางสาวประภาพร ลิ้มตระกูล รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ นายกันตินัณท์ นพบาล สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร และคณะ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ถึงแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับท่านเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดงาน พิธีตัดช่อดอกกัญชงปฐมฤกษ์" จังหวัดมุกดาหาร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานพิธีในครั้งนี้

คุณกิตติคม แก้วนพจิตร รองกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์องค์กร บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. กิติวรรณ มณีล้ำ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร และคณะทีมงานที่ติดตาม เยี่ยมชมความคืบหน้าของบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร และร่วมบันทึกไลฟ์สด รายการพิเศษ เกษตรไทบ้าน ไทยมุกดาหารบ้านเรา พาทัวร์บริษัทกัญชง เอ็นเนอร์โกร เตรียมงานพิธีตัดช่อดอกกัญชงปฐมฤกษ์ ในวันพรุ่งนี้ พร้อมทั้งส่งเสริมเกษตรกร หันมาร่วมเป็นสมาชิก ปลูกกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรที่สนใจ

นายพงษ์ศักดิ์ สง่าศรี รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บ.เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะทีมทำงานตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลกัญชง ลงพื้นที่สุ่มตรวจช่อดอกกัญชง ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาสารสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะที่ติดตาม เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการ แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมหารือ ถึงแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคต่อไป

นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อเนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะที่ติดตาม เพื่อร่วมลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ บริษัทเอ็นเนอร์โกร(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำคณะของสถาบันอาหาร เข้าคาราวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลผลิตจากกัญชงเพื่อผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจ รวมถึงโครงการที่เตรียมขับเคลื่อนร่วมมือกับพี่น้องเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ที่เคยทำ MOU กันไว้แล้ว

คุณกิตติคม แก้วนพจิตร รองกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์องค์กร บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยทีมงานที่ติดตาม เยี่ยมชมความคืบหน้าของบริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร และร่วมบันทึก รายการคุยสบาย บ่ายวันศุกร์ พูดคุยประเด็น ความเป็นมาของเอ็นเนอร์โกร แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง จากต้นน้ำไปถึงปลายน้ำช่วยกันยกระดับคุณภาพมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคต่อไป ผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ออกอากาศผ่านเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร และ สวท.มุกดาหาร f.m.99.25 mhz.

พนักงาน บ. เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมรับฟังการอบรม "การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในพืชตระกูลกัญชา" โดยมี วิทยากร : นายอินทร์ธัชว์ ศรีบูตต์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร บรรยายถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานและให้คำแนะนำในการกำจัดไรแดง และกิจกรรมภาคปฏิบัติ วิธีการกำจัดศัตรูพืชในพืชตระกูลกัญชา

คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ นายปรีชา ทรงเจริญ คลังจังหวัดมุกดาหาร นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการ แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมหารือ ถึงแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้